لطفا پس از ثبت نام، هزینه دوره هایی که با هزینه است را از طریق لینک مقابل پرداخت نمایید و در زمان پرداخت پس از وارد شدن به لینک، آموزش های آزاد و مجازی را انتخاب و در زمان ثبت نام حتما نام دوره مورد نظر را در قسمت توضیحات بنویسید پرداخت هزینه دوره
وارد کردن کل فیلد های ستاره دار اجباری است.  
     
نام : (*)
نام خانوادگی :(*)
نام پدر :(*)
کد ملی :(*)
شماره شناسنامه :(*)
رشته تحصیلی : (*)
، در صورت متقاضی بیش از یک دوره لطفا نام دوره های اضافه را قید فرمایید در صورت نبود دوره اضافه خط بزنید(*)
شماره موبایل  : (*)
مقطع  : (*)
متقاضی در دوره  : (*)
جنسیت  : (*)
ارسال عکس  : (*)
عکس انتخاب شده باید در قالب Jpeg بوده و حداکثر 400K حجم داشته باشد
کد امنیتی مقابل را وارد کنید  : (*)
Refresh Code